Публічний договір (оферта) з Торговцем

Цей Публічний договір (оферта) (далі - Договір) є електронним договором між юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (далі «Торговець») і ТОВ “КОІНПЕЙ ЮА”, компанією, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42844432, і яка зареєстрована за адресою 01014, м. Киів, вулиця Болсуновська 13-15 (далі «Coinpay», Сервіс), щодо використання Торговцем цього інтернет-сайту, всіх сервісів, продуктів і контенту, наданого Coinpay.

Актуальний текст даного Договору постійно розміщений за адресою https://coinpay.ua/faq/terms/ . Створення облікового запису (бізнес-акаунта) на сайті https://coinpay.ua/ є підтвердженням того, що Торговець ознайомлений з умовами даного Договору і повністю приймає їх з можливими подальшими змінами і доповненнями до нього.

Належним прийняттям цієї пропозиції є здійснення Торговцем наступних кроків:

• Ознайомлення з умовами Публічної Угоди (оферти) і всіма додатками до неї;

• Внесення дійсної та актуальної інформації включаючи справжній логін, адресу електронної пошти, пароль, в реєстраційну форму, розташовану у вкладці «реєстрація» за адресою https://coinpay.ua/;

• Натискання кнопки «Реєстрація», після заповнення реєстраційної форми;

• Надання всіх необхідних документів для ідентифікації та верифікації Торговця, передбачених Політикою протидії легалізації (відмиванню) грошей, отриманих злочинним шляхом, протидії фінансуванню тероризму та розповсюдженню зброї масового ураження (AML / CTF), яка включає в себе також політику ідентифікації і верифікації користувачів «Знай свого клієнта »(KYC).

Після натискання Торговцем кнопки «реєстрація» і появи спеціального повідомлення про успішну реєстрацію, процес реєстрації вважається завершеним, а умови цього Договору стають для зареєстрованого Торговця обов'язковими до виконання.

Скористатися послугами сервісу Coinpay може тільки той Торговець, який виконав усі необхідні дії для реєстрації Торговця на сервісі Coinpay і був верифікований згідно політики «Знай свого клієнта».

Увага: якщо ви не згодні з умовами цього Договору, будь ласка, не реєструйтеся на сайті https://coinpay.ua і не використовуйте його сервіси.

Coinpay і Торговець, який користується сайтом, розташованим в мережі Інтернет за адресою https://coinpay.ua уклали цей Публічний договір (оферту) на таких умовах.

1. Терміни та визначення

• 1.1. Coinpay - це напівавтоматизований веб-сервіс, що розташований в мережі Інтернет за адресою https://coinpay.ua і пропонує свої послуги за допомогою спеціального програмного інтерфейсу для всіх користувачів (далі по тексту - Сервіс).

• 1.2. Користувач - це будь-яка фізична особа, яка погодилася з усіма умовами, запропонованими Сервісом, і яка приєдналася до Угоди користувача.

• 1.3. Електронні одиниці (титульні знаки) - облікові одиниці відповідних систем електронних розрахунків, що позначають певний обсяг прав вимоги або інших прав, що випливають з договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами.

• 1.4. Система електронних розрахунків (платіжна система) - програмно-апаратний продукт, розроблений третьою стороною і представляє собою систему реалізації обліку електронних одиниць, а також організацію взаєморозрахунків між своїми користувачами.

• 1.5. Платіж - переказ електронних одиниць від платника до одержувача.

• 1.6. Заявка - інформація, подана Користувачем з використанням засобів Сервісу в електронному вигляді, яка свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих Сервісом і зазначених в параметрах заявки.

• Торговець - юридична особа або фізична особа - підприємець, яка використовує Сервіс для організації прийому он-лайн платежів в тому числі з використанням електронних одиниць та Систем електронних розрахунків, які надають свої послуги на сайті https://coinpay.ua/ .

• Еквайр - установа, яка надає послуги з еквайрингу та уповноважена на дану діяльність Асоціаціями, якими є міжнародні платіжні системи.

• Альтернативний спосіб оплати або «AСО» означає спосіб оплати (крім Карти), який може бути оброблений платіжним шлюзом Сервісу відповідно до чинних угод з банками і / або небанківськими фінансовими установами, Системами електронних розрахунків: електронні гаманці, платежі з рахунку телефону, інші .

• Асоціація - організація, створена для емісії, еквайрингу, адміністрування і просування Карток, включаючи Visa, MasterCard, UnionPay і т.д., в залежності від конкретного випадку.

• Авторизація - електронна процедура Асоціацій для отримання дозволу Емітента на здійснення транзакції. Авторизація вказує тільки наявність доступного залишку Держателя картки, а також відсутність заборони на використання Картки з боку Держателя або емітента на момент запиту Авторизации, і не є гарантією того, що Транзакція дійсна.

• Картка - діюча платіжна картка, випущена Емітентом під маркою Асоціації.

• Держатель картки – авторизований законний користувач Картки.

• Повернення коштів (Chargeback) - сума транзакції, оскаржена Держателем Картки, і яку еквайр утримує з коштів, що підлягають до перерахування Системі електронних розрахунків на користь банку або організації, що видала Картку, яку Система електронних розрахунків, в свою чергу, повинна утримувати з Торговця.

• Емітент - банк, кредитна організація або інша юридична особа, яка випустило Картку, яка використовується для Транзакції.

• Транзакція - транзакція покупки/оплати/грошового переказу, в якій Картка або AСО використовується як засіб платежу, і, в залежності від обставин, повернення/ відшкодування/сторнування відповідної транзакції.

• Регулярний (рекурентний) платіж - транзакція, при якій Торговець регулярно стягує з Картки держателя кошти за повторювані товари або послуги, які повинні періодично доставлятися або виконуватися.

• Правила - Правила, положення, системні керівництва, процедури і вимоги, їх публікації та тлумачення, а також інші вимоги (як договірні, так і інші), які накладаються або прийняті Асоціацією, як і ті, які можуть періодично змінюватися і доповнюватися.

2. Загальні положення

• 2.1. Даний Договір регламентує відносини між Торговцем і Сервісом з приводу послуг, що надаються Сервісом Торговцю і скасовує всі попередні домовленості між Сервісом і Торговцем з даного предмету.

• 2.2. Даний Договір не скасовує діючого законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу і Торговця, а також договірних відносин між Торговцем і Системою (системами) електронних розрахунків.

• 2.3. Згідно даного Договору Сервіс надає Торговцю наступні послуги:

2.3.1. можливість придбати Електронні одиниці, що надаються Системами електронних розрахунків відповідно c чинним законодавством країн реєстрації Торговця/Користувача та Системи електронних розрахунків;

2.3.2. можливість відображення в обліковому записі Торговця сукупної інформації про Електронні одиниці, які були придбані Торговцем у Систем електронних розрахунків за допомогою Сервісу, а також інформації про операції з цими Електронними одиницями, які були здійснені з використанням Сервісу;

2.3.3. можливість обміну Електронних одиниць на інші Електронні одиниці або їх грошовий еквівалент з іншими Користувачами Сервісу. Такий обмін здійснюється у відповідності до чинного законодавства країн реєстрації користувачів і Торговця;

2.3.4. можливість обробки в режимі реального часу кредитних карток і дебетових карток, а також альтернативних платіжних операцій на веб-сайті або в платіжному додатку Торговця з використанням платіжного шлюзу Сервісу і інструментів Систем електронних розрахунків. Сервіс підтверджує, що платіжна сторінка/платіжний віджет, який використовується користувачем для введення карткових даних захищена відповідно до вимог стандарту Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS).

• 2.4. Сервіс ні при яких обставинах не виконує наступних дій:

- обробку та зберігання карткових даних користувачів;

- списання та зарахування коштів за рахунками користувачів або Торговців;

- зберігання, списання та зарахування Електронних одиниць між рахунками/електронними гаманцями користувачів або Торговців.

• 2.5. Даний Договір вважається прийнятим на умовах публічної оферти, акцептованої Торговцем при реєстрації на сайті https://coinpay.ua/ . Для перерахування грошового еквівалента Електронних одиниць на рахунки Торговця в банках або платіжних системах Торговець укладає договір з Системою (системами) електронних розрахунків, які мають відповідні ліцензії для здійснення фінансової діяльності та переказу коштів, і надають послуги на сайті https://coinpay.ua/ .

• 2.6. Даний Договір набирає чинності з моменту завершення реєстрації Торговця і поширюється на всі Заявки та транзакції, сформовані Торговцем за допомогою Сервісу.

• 2.7. Даний Договір припиняє свою дію з моменту видалення облікового запису Торговця з сайту https://coinpay.ua/ .

• 2.9. Сторони визнають даний Публічний договір (оферту) в електронній формі рівнозначним за юридичною силою договором, укладеним в письмовій формі.

• 2.10. Сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний Договір без відповідного повідомлення про це Торговця, але з обов'язковою публікацією актуальної версії Договору на даній сторінці.

• 2.11. Сервіс не несе відповідальності за операції з електронними одиницями, виконані з використанням облікового запису та Особистого кабінету Торговця, якщо вхід в обліковий запис / Особистий кабінет був виконаний з використанням логіна / пароля Торговця.

3. Предмет угоди

• 3.1. Торговець докладе всіх зусиль для забезпечення того, щоб його транзакції відповідали всім відповідним законам і правилам, а також дотримувалися всі умови, передбачені Сервісом і Асоціаціями карток.

• 3.2. Продавець зобов'язаний інтегрувати свій шлюз в шлюз Сервісу з використанням документів інтеграції API, наданих Сервісом, а Сервіс спільно з Системою електронних розрахунків також повинен надати Продавцю віртуальний термінал відповідно до його виду діяльності.

• 3.3. Продавець зобов'язаний докласти зусиль, щоб гарантувати, що продавці з незаконними транзакціями/торгівлею не будуть зареєстровані і не отримають доступ до здійснення транзакцій.

• 3.4. Сервіс буде виключно звільнений від будь-якої відповідальності, що виникає в разі незаконної угоди / торгівлі за транзакціями Торговця.

4. Обробка Карток

• 4.1. Торговець зобов'язаний в зв'язку з кожної Транзакцією виконувати свої обов'язки і дотримуватися умов цього Договору і правил Асоціації.

• 4.2. Продавець зобов'язується:

- співпрацювати з Сервісом і регулюючими органами на їхнє прохання в будь-якій допомозі і сприяти в будь-яких офіційних розслідуваннях, що проводяться регулюючими органами щодо діяльності Торговця;

- надавати Сервісу всі необхідні дані, необхідні для дотримання Сервісом Політики KYC і процедур належної обачності, проте в будь-якому випадку такі запити не повинні порушувати будь-які відповідні закони про конфіденційність або захист даних;

- надавати Сервісу особисті дані держателя картки та іншу інформацію про діяльність держателя картки, яка може бути запрошена Сервісом, проте в будь-якому випадку такі запити не повинні порушувати будь-які відповідні закони про конфіденційність або захист даних;

- нести відповідальність і в безумовному порядку відшкодовувати Системам електронних розрахунків всі Зворотні платежі, штрафи, пені та інші збори, що накладаються Асоціаціями на Торговця і/або Сервіс/Системи електронних розрахунків, виключно в зв'язку з діяльністю або Операціями Торговця, а також за незаконні транзакції/торгівлю, які виникли з вини Торговця. Перелік незаконних транзакцій наведено в додатку 1 до Договору.

- не використовувати Картку для будь-яких цілей, крім як для оплати своїх товарів або послуг на своєму веб-сайті або в додатку;

- не допускати введення карткових даних Держателем де-небудь, крім захищеної платіжної сторінки/платіжного віджета, наданого Сервісом;

• 4.3. Торговець не повинен обробляти Угоди від імені або на користь третьої сторони без попереднього погодження з боку Сервісу. Погодження вважається отриманим, якщо воно надано Торговцю в письмовому вигляді з офіційної електронної адреси Сервісу info@coinpay.ua.

• 4.4. Торговець не повинен ділити оплату за одну покупку/замовлення на дві або більше Транзакції.

• 4.5. Продавець зобов'язаний виконати Повернення коштів для повернення Держателю Картки, якщо Держатель Картки скасував/відмовився від Замовлення та/або товарів чи послуг, оплачених в наступних випадках: (i) товари/послуги не були доставлені/надані; (Ii) якість поставлених товарів/наданих послуг була низькою; або (iii) покупка і продаж товарів /послуг не відбулася з інших причин; транзакція визнана шахрайською/несанкціонованої держателем Картки і Асоціації стягнули суму транзакції з Системи електронних розрахунків. Однак, в будь-якому випадку, всі повернення будуть додатково регулюватися умовами існуючих угод між Торговцем і Власником Картки.

• 4.6. Торговець не приймає Операції, що стосуються товарів і послуг, які виходять за рамки опису бізнесу Торговця без попередньої письмової згоди Сервісу. Згода вважається отриманою, якщо воно надано торговцю в письмовому вигляді з офіційної електронної адреси Сервісу info@coinpay.ua.

• 4.7. Торговець не повинен пропонувати товари та послуги, які є незаконними, включаючи, але не обмежуючись: будь-які товари і послуги, визначені Асоціацією як незаконні, включаючи, але не обмежуючись переліком, наданим у додатку 1. Проте, Торговець не зобов'язаний проводити додаткове розслідування або докладати зусилля для визначення незаконних товарів або послуг, відмінних від тих, які визначені Асоціацією.

• 4.8. Торговець несе повну відповідальність за всі питання обслуговування клієнтів, пов'язані з товарами і послугами, включаючи ціноутворення, виконання, скасування замовлення, повернення, повернення і коригування, гарантію і підтримку.

• 4.9. Торговець зобов'язаний докласти зусиль до того, щоб Власник Картки зрозумів, що Торговець несе відповідальність за Операцію, включаючи товари і послуги, які є предметом Угоди.

• 4.10. Якщо для здійснення торговельної діяльності Продавцю необхідна ліцензія або дозвіл, Продавець зобов'язаний надати Сервісу копії ліцензій або дозволів (при пред'явленні оригіналів) або, в деяких випадках, інформацію про веб-сайті, на якому є дані щодо отримання відповідної ліцензії або дозволу.

• 4.11. Торговець зобов'язаний відшкодувати і повернути повністю або частково кошти тільки на ту Карту, яка була спочатку використана для Транзакції, використовуючи виключно номер Транзакції початкової оплати, а не будь-які інші картки, транзакції або джерела, за винятком випадків, коли це погоджено угодою між Торговцем і Держателем картки і таке повернення може бути проведене заздалегідь на різні картки, транзакції або джерела. Торговець ні за яких обставин не повинен приймати гроші від Держателя картки у зв'язку з обробкою повернення і поверненням коштів Держателю картки.

5. Авторизація Картки

• Торговець продає товари / послуги на Сайті відповідно до положень Договору і наступних умов:

• 5.1. Авторизація повинна запитуватися перед кожною транзакцією, якщо тільки вона не є автоматичним платежем, із зазначенням ціни для кожного придбаного товару/послуги, включаючи всі застосовні податки;

• 5.2. Авторизація може тільки підтвердити наявність коштів і те, що Картка не була загублена або вкрадена. Авторизація не повинна розглядатися або тлумачитися як подання, обіцянка або гарантія того, що Система електронних розрахунків прийме Транзакцію і що Торговець отримає платіж, а також що особа, яка вчиняє Транзакцію, є Держателем Картки.

• 5.3. Транзакція приймається (виконується) після отримання підтвердження про достатність коштів на рахунку Держателя картки для придбання товарів/послуг, отриманих в результаті Авторизації.

• 5.4. Транзакції дозволяються і виконуються, якщо платежі здійснюються у валюті ціни товарів/послуг, зазначених на Сайті.

• 5.5. Торговець зобов'язується забезпечити повний захист від будь-яких дій, судових розглядів, претензій, витрат, вимог і витрат, які можуть бути понесені або підтримані в результаті дії або іншого дотримання будь-яких повідомлень або інструкцій (включаючи будь-який дозвіл на Транзакцію), які були зроблені або передані від імені держателя картки.

• 5.6. Торговець зобов'язується дотримуватися всіх умов Сервісу і Асоціацій, а також умов, що стосуються обробки транзакцій і Сайту, за умови, що Торговець був проінформований про такі положеннях і вимоги в письмовій або електронній формі.

6. Звільнення від відповідальності

• 6.1. Торговець погоджується звільнити Сервіс та його афілійованих осіб (включно з посадовими особами, директорів, співробітників, адвокатів, акціонерів, представників і агентів) від відповідальності, захисту і захисту від будь-яких і всіх зобов'язань, судових рішень, арбітражних рішень, позовів, рекламацій, претензій, вимог, збитків, втрат, витрат, а також оплати або гонорару адвокатів в процедурах банкрутства, що виникли в зв'язку з будь-яким позовом, поданим проти Сервісу третьою стороною, якщо такий позов пов'язаний з Торговцем або виникає в результаті або у зв'язку з будь-яким порушенням з боку Торговця.

• 6.2. Сервіс зобов'язується звільнити, захистити і захистити Торговця і його афілійованих осіб (включно з посадовими особами, директорів, співробітників, адвокатів, акціонерів, представників і агентів) без шкоди для будь-яких і всіх зобов'язань, судових рішень, арбітражних рішень, позовів, рекламацій, претензій, вимог, збитків, втрат, витрат, а також оплати або гонорару адвоката в процедурах банкрутства, що виникли в зв'язку з позовом, поданим проти Торговця третьою стороною, якщо такий позов викликаний Сервісом або виникає в результаті або пов'язаний з будь-яким порушенням з вини Сервісу .

• 6.3. У разі виникнення будь-яких штрафних санкцій у зв'язку з порушенням даного Договору або правил Асоціації Торговцем, Торговець відшкодує Сервісу витрати і відшкодує Сервісу такі штрафні санкції.

7. Повернення коштів, спор і / або позов про шахрайство

• 7.1. Сервіс за допомогою Систем електронних розрахунків може в безумовному порядку в відповідно до цього Договору без додаткового узгодження з Торговцем стягувати назад з Торговця і утримувати, знімати, проводити залік, резервувати або утримувати платежі, належні Торговцю, з транзакцій або з Розрахункового рахунку, іншого рахунку або з суми, належної до зарахування Торговцю, на повну суму будь-якого спору, претензії або арбітражу, зазначеного Асоціацією карток або банком-емітентом Картки, який було вирішено на користь емітента або який не відповідає вимогам цього Договору або чинного законодавства («Повернення коштів»). Торговець згоден оплатити суму будь-яких зворотних платежів, претензій з приводу шахрайства та/або спору. Однак, якщо Сервіс або будь-яка Асоціація карток визначать чи підозрюють, що який-небудь предмет спору є сумнівним, грунтуючись на будь-яких застосовних законах або правилах, про це слід повідомити і узгодити з Торговцем. Спори, пов'язані з поворотними платежами, регулюються Правилами, включаючи зобов'язання Торговця надати необхідну документацію.

• 7.2. Позов буде вважатися задовільно спростованим тільки в тому випадку, якщо:

- емітент картки приймає претензію Торговця на підставі задовільного і своєчасного отримання доказів;

- якщо відповідь не отримана від банку-еквайра або емітента картки після закінчення п'ятнадцяти (15) календарних днів з моменту, коли Торговець надав такі докази;

- результат арбітражу на користь Торговця в разі, якщо справа йде до арбітражу.

• 7.3. Якщо претензія по зворотному платежу, претензії про шахрайство або суперечка є предметом арбітражу і Правила схеми використання карт на користь власника картки / емітента карти, сума транзакції і вартість арбітражу відноситься на рахунок Торговця на додаток до будь-яких інших санкцій або накладені штрафи по картковій схемою щодо такого арбітражу.

8. Конфіденційність

• 8.1. Обидві сторони погоджуються зберігати будь-яку інформацію, отриману іншою стороною, строго конфіденційною і будуть використовувати цю інформацію виключно для цілей і завдань цього Договору.

• 8.2. І Сервіс, і Торговець погоджуються дотримувати сувору конфіденційність і не розголошувати будь-які комерційні або торгові операції, які привертають їх увагу.

• 8.3. Обов'язки та зобов'язання за цим параграфом 8 (Конфіденційність) вступають в силу з дати вступу в силу цього Договору і діють протягом терміну дії цього Договору та протягом двох (2) років після припинення або закінчення терміну дії цього Договору.

• 8.4. І Сервіс, і Торговець гарантують і беруть на себе відповідальність за те, що їх співробітники, які володіють знаннями про цьому Договорі та доступом до інформації, отриманої обома сторонами, зобов'язуються дотримуватися конфіденційності в однаковій мірі.

• 8.5. Термін конфіденційність в цьому контексті не включає:

• (1) Дані, які вже перебували у вільному доступі до укладення цієї угоди або згодом стають загальнодоступною інформацією, крім як в результаті санкціонованої дії або порушення зобов'язань приймаючої сторони відповідно до цього Договору;

• (2) Дані, які приймаюча сторона може показати за допомогою письмових записів, перебували в її розпорядженні до моменту розкриття за цим Договором і що така інформація була отримана на законних підставах, а не прямо або побічно від розкриваючої сторони;

• (3) Приймаюча сторона може розголошувати конфіденційну інформацію розкриваючої сторони, не порушуючи зобов'язання за цим Договором, в тій мірі, в якій таке розкриття потрібно за чинною постановою суду або іншого державного органу, що має юрисдикцію. За умови, що приймаюча сторона направляє розкриваючій стороні розумне попереднє повідомлення про таке розкриття і докладає розумні зусилля для отримання або надання допомоги розкриваючій стороні в отриманні захисного наказу, що запобігає або обмежує розкриття, або вимагає, щоб розкрита таким чином конфіденційна інформація використовувалася тільки для цілей, для яких потрібний закон або нормативні акти або для яких видано наказ.

9. Припинення Договору

• 9.1. Цей Договір набирає чинності з дати реєстрації Торговця на сайті https://coinpay.ua/ і діє до тих пір, поки одна зі сторін не припинить його дію, надавши іншій стороні письмове повідомлення не менше ніж за один місяць в будь-який час без штрафних санкцій

• 9.2. Будь-яка зі сторін може припинити дію цього Договору за порушення негайно, не дотримуючись періоду повідомлення, якщо таке порушення не було усунуто протягом періоду часу, встановленого стороною, що не є порушником. У разі такого припинення дії всі облікові записи, введені Торговцем, повинні працювати до того часу, коли Торговець зможе перенести їх в інше рішення.

• 9.3. Сервіс буде продовжувати інформаційне відображення операцій Торговця до тих пір, поки такий обліковий запису не буде анульований.

• 9.4. У разі претензій з високим рівнем зворотних платежів, претензій по шахрайству або коли Торговець не дотримується умов даного Договору Сервіс може призупинити дію облікового запису або встановити термін, наданий Сервісом Торговцю для усунення проблеми. Проте, в будь-якому випадку, попереднє письмове повідомлення, яке дає Продавцю достатню кількість часу для підготовки до такого призупинення обслуговування, має бути надано Торговцю Сервісом. Дата, час та тривалість призупинення повинні бути повідомлені і визначені за взаємною згодою сторін.

10. Обмеження відповідальності

• 10.1. ВИКЛЮЧНО ТОРГОВЕЦЬ НЕСЕ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ДЕРЖАТЕЛІВ КАРТОК І БУДЬ ЯКІ ДЕРЖАВНІ ОРГАНИ АБО АСОЦІАЦІЮ КАРТОК ДЛЯ БУДЬ-ЯКИХ ПРЕТЕНЗІЙ АБО СПОРІВ, ВИНИКАЮЧИХ З АБО В ЗВ'ЯЗКУ З БІЗНЕСОМ ТОРГОВЦЯ, НЕЗАЛЕЖНО ВІД ТОГО, ЩО СПОР ПОВ’ЯЗАНИЙ З ТРАНЗАКЦІЯМИ, ПРОВЕДЕНИМИ ЧЕРЕЗ СЕРВІС.

• 10.2. Ніщо в цьому Договорі не діє для виключення або обмеження відповідальності Сторони: (i) за шахрайство або шахрайське спотворення такої Стороною; (Ii) у разі смерті або тілесних ушкоджень в результаті недбалості такої Сторони; (Iii) (в разі Орендаря) оплатити будь-які збори або інші грошові суми, належні за цим Договором; або (iv) в тій мірі, в якій це не може бути законно виключено або обмежено.

• 10.3. Ні в якому разі Сторона не нестиме відповідальність перед будь-якою іншою стороною за: (i) будь-які особливі, випадкові, штрафні, непрямі або побічні збитки, збитки, втрати і / або витрати взагалі; (Ii) будь-яку упущену вигоду, втрачену ділову репутацію (або будь-який інший збиток репутації), втрату доходу, втрату бізнесу, втрату контрактів, втрату очікуваних заощаджень, переривання бізнесу, втрату можливості або втрату угоди в кожному випадку незалежно від того, чи є будь-які з цих типів витрат прямими або непрямими, навіть якщо ця Сторона знала про можливість того, що такі втрати можуть бути понесені іншою стороною.

11. Подільність

• Якщо будь-яке положення цього Договору може бути неефективним або нездійсненним; на ефективність інших положень цього Договору це не вплине. Сторони тут зобов'язуються співпрацювати в заміні неефективного або нездійсненного положення на ефективне і належне до виконання положення, яке в максимально можливій мірі відображає економічні наміри Сторін.

12. Захист репутації

• Протягом терміну дії цього Договору та протягом 5 років після розірвання з або без причини обидві Сторони погоджуються, що вони не будуть робити ніяких дій, які призначені або внаслідок яких розумно очікувати пряме або побічне заподіяння шкоди іншій стороні або її репутації; або внаслідок яких розумно очікувати, що це призведе до небажаної або несприятливою реклами для іншої сторони. У разі порушення або загрози порушення такої угоди, зазначеного в цьому документі, збиток або неминучий збиток вартості і ділової репутації компанії, що не порушила права, не можуть бути розумно або адекватно компенсовані в результаті судового позову. Відповідно, що сторона-порушник прямо визнає, що сторона, що не є порушником має право на конкретне виконання, судову заборону або будь-яке інший справедливий засіб правового захисту проти сторони-порушника без попереднього повідомлення, в разі будь-якого порушення або загрози порушення такого положення в цьому пункті.

Додаток 1

Перелік категорій товарів і послуг заборонених для продажу / оплати через сервіс Coinpay

1. Азартні ігри (включаючи оплату фішок, сервіси азартних ігор, онлайн казино, Лото), лотереї (крім державних лотерей), а також букмекерські послуги (прийом ставок, укладення парі на гроші або яку-небудь матеріальну цінність)

2. Діяльність колекторських і боргових агентств;

3. Фінансові піраміди, мережевий маркетинг,

4. Продаж або порушення прав на інтелектуальну власність;

5. Продаж баз даних, які містять персональні дані;

6. Матеріали і товари, які заохочують незаконну діяльність або підбурюють інших до участі в незаконній діяльності;

7. Продаж предметів історії та мистецтва, які є складовою культурних цінностей країни;

8. Порнографія, контент сексуальної спрямованості, «товари для дорослих»;

9. Фотографії, відеозображення, що генерують комп'ютером зображення, мультфільми, симуляції або будь-які інші засоби чи дії, які містять включаючи але не обмежуючись ними, будь-які з наступних:

- Дитяча порнографія;

- Зоофілія;

- Зґвалтування (або будь-яке іншу неконсенсуальну сексуальну поведінку);

- Неконсенсуальое каліцтво обличчя або частини тіла.

10. Продаж тютюнових виробів і алкогольних напоїв;

11. Продаж отрут, наркотичних засобів і психотропних речовин;

12. Продаж лікарських засобів (лікарських трав і т.д.);

13. Продаж людських органів і останків;

14. Продаж контрафактних, фальсифікованих товарів/послуг (в т.ч. реплік);

15. Продаж урану і інших матеріалів, що діляться і виробів з них;

16. Продаж приладів і обладнання з використанням радіоактивних речовин та ізотопів, рентгенівського обладнання;

17. Продаж відходів радіоактивних матеріалів, вибухових речовин;

18. Продаж вогнепальної зброї та запасних частин до неї, боєприпасів, холодної зброї, забороненої правоохоронними органами, військової техніки, вибухових речовин і засобів підривання, бойових отруйних речовин і засобів захисту від них, ракетно-космічних комплексів, систем зв'язку та управління військового призначення, шифрувальної техніки, а також нормативно-технічної документації на виробництво і експлуатацію перерахованих вище пристроїв;

19. Продаж результатів науково-дослідних і проектних робіт, а також фундаментальних пошукових досліджень зі створення озброєння та військової техніки;

20. Продаж спеціальних технічних засобів (розроблених, пристосованих, запрограмованих): для негласного отримання та реєстрації акустичної інформації; для негласного візуального спостереження та документування; для негласного прослуховування телефонних переговорів; для негласного перехоплення та реєстрації інформації технічних каналів зв'язку; для негласного контролю за переміщенням транспортних засобів та інших об'єктів; для негласного обстеження приміщень, транспортних засобів та інших об'єктів; а також нормативно-технічної документації на виробництво і використання цих засобів;

21. Продаж високочастотних пристроїв, що складаються з одного або декількох радіопередавальних пристроїв та (або) їх комбінацій і допоміжного обладнання, призначених для передачі і прийому радіохвиль частотою вище 9 кГц;

22. Продаж пристроїв для злому і відкриття замків;

23. Продаж інших товарів/послуг, вільна реалізація яких: заборонена або обмежена законодавством; здатна зробити негативний вплив на ділову репутацію Сервісу або міжнародних платіжних систем.

Дата останньої редакції: 10.11.2020