Попередження про ризик

Фізична особа, яка виступає від власного імені і діє у власних інтересах (далі - Користувач) реєструючись на сайті https://coinpay.ua/ тим самим підтверджує, що ознайомився з можливими ризиками проведення операцій з Електронними одиницями, розуміє і приймає їх, а також має право вживати заходів для їх мінімізації в рамках Угоди користувача та чинного законодавства країни реєстрації Користувача. Такі ризики можуть включати (включаючи, але не обмежуючись):

Технологічні ризики

Ризики, пов'язані з енергетичними збоями, відмовами комунікаційних ліній, неполадками на стороні провайдерів, збоями механізмів надання котирувань, і т.д .;

Ринкові ризики

Це ризики, пов'язані з несприятливою зміною цін на фінансові інструменти. Щоб керувати можливими втратами, Користувачі можуть використовувати лімітні ордери, які ліквідують збиткові позиції. Однак розміщення лімітних ордерів не завжди обмежує втрати, оскільки при таких несприятливих умовах, як різка зміна цін, ордери можуть не спрацювати

Операційні ризики

В періоди високої волатильності ринку, не завжди можна виконати ордер Користувача за заявленою ціною. Це особливо актуально в періоди швидкої динаміки цін або низької ліквідності ринку;

Форс-мажор

Можлива нестабільність і нестабільність ринку в періоди світових криз, терористичних актів, урядових відставок, глобальних змін деяких економічних показників, стихійних лих і т.д .;

Інші ризики

Можливі ризики, які можуть виникнути при використанні Електронних одиниць, їх придбанні та обміні он-лайн.

Користувач несе повну відповідальність за операції з Електронними одиницями, виконаними на сайті https://coinpay.ua/, які проводить виходячи з власного розуміння економічної вигоди і власних інтересів. Сервіс Coinpay рекомендує Користувачам попередньо вивчити фінансові інструменти та особливості операцій з електронними одиницями, а також придбати в достатньому обсязі практичний досвід перш, ніж почати операції на сайті https://coinpay.ua/.

Дата останньої редакції: 10.11.2020