Користувальницька угода

Це Угода є електронним договором між фізичною особою, яка виступає від власного імені і діє у власних інтересах (далі «Користувач») і ТОВ “КОІНПЕЙ ЮА”, компанією, що зареєстрована і діє відповідно до законодавства України, код ЄДРПОУ 42844432, і яка зареєстрована за адресою 01014, м. Киів, вулиця Болсуновська 13-15 (далі «Coinpay», Сервіс), щодо використання Користувачем інтернет-сайту, всіх сервісів, продуктів і контенту, наданого Coinpay.

Дана Угода користувача є публічним договором (офертою). Актуальний текст Угоди постійно розміщений за адресою https://coinpay.ua/faq/terms . Створення облікового запису на сайті https://coinpay.ua/ є підтвердженням того, що Користувач ознайомлений з умовами даної Угоди і повністю приймає їх з можливими подальшими змінами і доповненнями до неї.

Належним прийняттям цієї пропозиції є здійснення Користувачем наступних кроків:

• Ознайомлення з умовами угоди і всіма додатками до неї;

• Внесення дійсної та актуальної інформації включаючи справжній логін, адресу електронної пошти, пароль, в реєстраційну форму, розташовану у вкладці «реєстрація» за адресою https://coinpay.ua/;

• Натискання кнопки «Реєстрація», після заповнення реєстраційної форми; Після натискання Користувачем кнопки «реєстрація» і появи спеціального повідомлення про успішну реєстрацію, процес реєстрації вважається завершеним, а умови цієї Угоди користувача стають для зареєстрованого користувача обов'язковими до виконання.

Скористатися послугами сервісу Coinpay може тільки той Користувач, який виконав усі необхідні дії для реєстрації Користувача на сервісі Coinpay і був верифікований згідно політики «Знай свого клієнта».

Увага: якщо ви не згодні з умовами цього користувальницької угоди, будь ласка, не реєструйтеся на сайті https://coinpay.ua/ і не використовуйте його сервіси.

Coinpay і фізична особа, яка діє від власного імені і у власних інтересах, що користується сайтом, розташованим в мережі Інтернет за адресою https://coinpay.ua/ уклали цю Угоду на таких умовах.

1. Терміни та визначення

• 1.1. Coinpay - це напівавтоматизований веб-сервіс, розташований в мережі Інтернет за адресою https://coinpay.ua/ і пропонує свої послуги за допомогою спеціального програмного інтерфейсу для всіх користувачів (далі по тексту - Сервіс).

• 1.2. Користувач - це будь-яка фізична особа, яка погодилася з усіма умовами, запропонованими Сервісом, і яка приєдналася до цієї угоди.

• 1.3. Електронні одиниці (титульні знаки) - облікові одиниці відповідних систем електронних розрахунків, що означають певний обсяг прав вимоги або інших прав, що випливають з договору систем електронних розрахунків зі своїми користувачами.

• 1.4. Система електронних розрахунків (платіжна система) - програмно-апаратний продукт, розроблений третьою стороною і представляє собою систему реалізації обліку електронних одиниць, а також організацію взаєморозрахунків між своїми користувачами.

• 1.5. Платіж - переказ електронних одиниць від платника до одержувача.

• 1.6. Заявка - інформація, подана Користувачем з використанням засобів Сервісу в електронному вигляді, яка свідчить про його наміри скористатися послугами Сервісу на умовах, запропонованих Сервісом і зазначених в параметрах заявки.

2. Загальні положення

• 2.1. Дана угода регламентує відносини між Користувачем і Сервісом з приводу послуг, що надаються Сервісом Користувачеві і скасовує всі попередні домовленості між Сервісом і Користувачем з даного предмета.

• 2.2. Дана угода не скасовує діючого законодавства країн реєстрації та місцезнаходження Сервісу та Користувача, а також договірних відносин між Користувачем і Системою (системами) електронних розрахунків.

• 2.3. Згідно даної Угоди Сервіс надає Користувачеві наступні послуги:

• 2.3.1. можливість придбати Електронні одиниці, що надаються Системами електронних розрахунків відповідно c чинним законодавством країн реєстрації Користувача та Системи електронних розрахунків;

• 2.3.2. можливість відображення в обліковому записі Користувача сукупної інформації про Електронні одиниці, які були придбані Користувачем у Систем електронних розрахунків за допомогою Сервісу, а також інформації про операції з цими Електронними одиницями, які були здійснені з використанням Сервісу;

• 2.3.3. можливість обміну Електронних одиниць на інші Електронні одиниці або їх грошовий еквівалент з іншими Користувачами Сервісу. Такий обмін здійснюється у відповідності до чинного законодавства країн реєстрації користувачів.

• 2.4. Сервіс ні при яких обставинах не виконує наступних дій:

- обробку та зберігання карткових даних користувачів;

- списання та зарахування коштів за рахунками користувачів;

- зберігання, списання та зарахування Електронних одиниць між рахунками/електронними гаманцями користувачів.

• 2.5. Дана Угода вважається прийнятою на умовах публічної оферти, акцептованою Користувачем в ході подання ним Заявки, що є невід'ємною частиною цієї Угоди.

• 2.5.1. Публічної офертою визнається інформація про параметри і умови Заявки, що відображається Сервісом.

• 2.5.2. Акцептом публічної оферти визнається вчинення Користувачем дій по завершенню формування Заявки, що підтверджують його намір здійснити операцію з Сервісом на умовах, запропонованих Сервісом безпосередньо перед завершенням формування Заявки.

• 2.5.3. Дата і час акцепту, а також параметри умов Заявки фіксуються Сервісом автоматично в момент завершення формування Заявки.

• 2.5.4. Період прийняття пропозиції Користувачем здійснити операцію з використанням Сервісу на умовах, описаних в заявці Користувача, становить 40 хвилин з моменту завершення формування Заявки.

• 2.6. Дана угода вступає в дію з моменту завершення реєстрації Користувача і поширюється на всі Заявки, сформовані Користувачем за допомогою Сервісу.

• 2.7. Дана угода припиняє свою дію з моменту видалення облікового запису Користувача з сайту https://coinpay.ua/ .

• 2.8. Замовлення вважається виконаним з моменту надходження на реквізити, надані Користувачем, Електронних одиниць в сумі, передбаченій параметрами Заявки Користувача, або з моменту анулювання заявки.

• 2.9. Сторони визнають цю Угоду в електронній формі рівнозначним за юридичною силою договором, укладеним в письмовій формі.

• 2.10. Сервіс залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цю угоду без відповідного повідомлення про це Користувача, але з обов'язковою публікацією актуальної версії угоди на даній сторінці.

• 2.11. Сервіс не несе відповідальності за операції з електронними одиницями, здійснені з використанням облікового запису та Особистого кабінету Користувача, якщо вхід в обліковий запис / Особистий кабінет був виконаний з використанням логіна / пароля Користувача.

3. Предмет угоди

• 3.1. З використанням технічних засобів Сервісу шляхом подачі Заявки Користувач доручає, а Сервіс здійснює за винагороду дії з пошуку серед користувачів Сервісу особи або осіб, що бажають придбати заявлену Користувачем суму Електронних одиниць за грошовий еквівалент в сумі не нижче, ніж передбачено в параметрах Заявки, поданої Користувачем, а також дії щодо надання технологічної можливості Системи електронних розрахунків по передачі грошового еквівалента в сумі, зазначеній в параметрах заявки, на реквізити, зазначені Користувачем.

• 3.2. Будь-яка позитивна різниця, що виникла в результаті дій, описаних в пункті 3.1 цієї угоди, як додатково отримана вигода, передається на користь Сервісу як преміальної оплати комісійних послуг.

4. Умови надання послуг

• 4.1. Обробка Заявок Користувача здійснюється Сервісом в суворій відповідності з політикою приватності, а також політикою щодо протидії відмиванню грошей і запобіганню операцій, що носять незаконний характер.

• 4.2. Замовлення послуг Сервісу, управління процесом угоди і отримання інформації про хід виконання угоди Користувачем виконуються виключно за допомогою відповідного призначеного для користувача інтерфейсу, що надається Сервісом.

• 4.3. Інформаційне відображення операцій з електронними одиницями (в тому числі в обліковому записі Користувача) проводиться Сервісом згідно з регламентом, правилами і форматом відповідних Систем електронних розрахунків.

• 4.4. Будь-яка завершена операція, проведена Сервісом за Заявкою Користувача, вважається такою що неможливо відмінити, тобто не може бути скасована Користувачем після її завершення - отримання Користувачем належної йому суми за раніше акцептованим умовами операції.

• 4.5. У разі ненадходження від Користувача електронних одиниць протягом однієї години з моменту акцепту Користувача на реквізити, надані Сервісом, угода на умовах, зазначених в заявці, вважається розірваною Сервісом в односторонньому порядку як таку що не вступила в дію, без повідомлення про це Користувача.

• 4.5.1. У разі розірвання угоди Електронні одиниці, що надійдуть після вказаного вище терміну, підлягають поверненню на реквізити відправника протягом наступних 24 годин. При здійсненні повернення все комісійні витрати на переказ електронних одиниць стягуються з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача. Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

• 4.6. У разі надходження від Користувача Електронних одиниць в сумі, що відрізняється від зазначеної в заявці, Сервіс повинен розглядати це як розпорядження Користувача зробити перерахунок за Заявкою згідно суми Електронних одиниць, що фактично надійшла.

• 4.6.1. У разі, якщо кількість Електронних одиниць, що надійшли, відрізняється від заявленого Користувачем більш ніж на 10%, Сервіс може в односторонньому порядку розірвати угоду шляхом відмови від виконання заявки і повернення коштів, що надійшли, на реквізити відправника протягом наступних 24 годин. При здійсненні повернення всі комісійні витрати на переказ Електронних одиниць стягується з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача. Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

• 4.7. У разі не відправлення грошового еквівалента на зазначені Користувачем реквізити протягом 24 годин з моменту надходження заявки, при відсутності причин для блокування Електронних одиниць, що надійшли за Заявкою Користувача з боку Сервісу, Користувач може вимагати розірвання угоди шляхом анулювання своєї заявки і повернення електронних одиниць в повному обсязі.

• 4.7.1. Вимога про анулювання Заявки має бути виконане Сервісом тільки в тому випадку, якщо на момент отримання такого вимоги грошовий еквівалент не було надіслано на реквізити, зазначені Користувачем.

• 4.7.2. У разі анулювання заявки повернення Електронних одиниць проводиться Сервісом на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту отримання вимоги про анулювання. Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

• 4.8. Сервіс має право залучати для виконання своїх зобов'язань сторонніх виконавців, які мають необхідні ліцензії та сертифікати. За дії таких сторонніх виконавців Сервіс несе повну відповідальність перед Користувачем.

• 4.9. Сервіс має право скасувати виконання операції та повернути внесені Користувачем Електронні одиниці і / або фінансові кошти з відшкодуванням комісій Систем електронних розрахунків Користувачеві без пояснення причин.

• 4.10. Сервіс має право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні в разі порушення Користувачем будь-якого з пунктів цієї угоди.

• 4.10.1. У разі відмови Сервісом від подальшого обслуговування Користувача, Сервіс інформує Користувача про своє рішення за допомогою електронної пошти або телефонного дзвінка, після чого заморожує обліковий запис Користувача і всі поточні Заявки Користувача. Далі, Сервіс здійснює повернення Електронних одиниць, що надійшли за Заявкою Користувача на реквізити відправника протягом 24 годин з моменту відмови. При здійсненні повернення все комісійні витрати на переказ Електронних одиниць стягуються з коштів, що надійшли, за рахунок Користувача. Сервіс не несе відповідальність за можливі затримки при поверненні, якщо вони виникли не з вини Сервісу.

• 4.10.2. Усі наступні Заявки, створені Користувачем після відмови Сервісом в подальшому обслуговуванні Користувача, автоматично заморожуються. Пов'язані з даними заявками облікові блокуються.

• 4.11. Сервіс не надає жодних послуг, не приймає Заявок і не дозволяє створювати облікові записи особам, які не досягли віку повноліття відповідно до законів країни свого резидентства.

• 4.12. Сервіс не надає жодних послуг, не приймає Заявок і не дозволяє створювати облікові записи громадянам і резидентам США, включаючи громадян з подвійним і більше громадянством, а також всіх підконтрольних США територій. Будь-яка спроба обходу даного обмеження може мати серйозні юридичні наслідки для порушника.

Дата останньої редакції: 10.11.2020